Artiklar i kategorin: "Andlig vägledning"

Älska främlingen!

Älska främlingen!

Som ett genomgående tema i Bibeln betonas omsorgen om tre kategorier av människor: den faderlösa, änkan och främlingen. Deras utsatta situation utgör en utmaning för församlingen. Redan i själva ansatsen då Herren ger Moses lagen vid Sinai berg ges prioriteringarna. Det är som om Herren från början vill betona vad som ligger på hans hjärta: […]

Påsken är vändpunkten för mänskligheten

Påsken är vändpunkten för mänskligheten

På hebreiska är ordet påsk ”pésach” och det kommer av ”pasách” som betyder ”gå förbi” eller ”skona”. Det är påskens budskap än i dag. Den första påsken firades av Israels folk, Guds utvalda folk, medan de var i fångenskap i Egypten. En av de plågor som kom över Egypten är kopplad till  påsken och innebörden […]

Pastorns syn på tid och engagemang

Pastorns syn på tid och engagemang

Magnus Mikander vill helst tänka att det kristna livet är större än det församlingsengagemang som är knutet till en kyrkbyggnad. Huvudfokusen i församlingsmedlemmarnas tidsanvändning kan lätt bli att hålla igång församlingsverksamheten. – Vi behöver en större bild av vad församlingen är. Vi är en del av församlingen sju dagar i veckan, säger Magnus, och önskar […]

Att följa årstider och lära sig att avsluta

Att följa årstider och lära sig att avsluta

Det finns tider för att säga ja, men också tider då vi behöver förstå att avsluta och ge rum för nya skeden i livet. Själens rum kan bli överfullt. Ibland kan det vara något som behöver städas ut. Kalenderåret har sina årstider. Just nu är det höst, sen blir det vinter, som sedan går över […]

Kyrkorna lider av ledarkris

Kyrkorna lider av ledarkris

Ledarskap definieras som “en process där en grupp människor influeras till att nå ett gemensamt mål” (Nothouse). Antingen vi är medvetna om det eller inte är vi alla påverkade av ledarskap – på gott och ont. Jag talar om arbetsplatser, samhälle, organisationer och andra sociala miljöer. Kyrkornas dilemma och svaga ställning i Europa handlar om […]

Kristen alkoholkultur

Kristen alkoholkultur

Vad har Bibeln att säga om alkoholbruk och hur kan vi tolka det? ”Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden.” (Ef 5:18) Alkohol framställs oftast genom jäsning av sockerhaltiga vätskor från  jordbruksprodukter rika på kolhydrater, som sockerrör, majs och spannmål. Det är en […]

Lev för det som håller

Lev för det som håller

Vi lever i ett samhälle som är unikt. Aldrig förr i historien har gemene man i vårt land haft sådana möjligheter att förverkliga sig själv som idag. Mycket av det vi konsumerar och lever av i form av ”detta livets goda” har blivit självklarheter som samtidigt har blivit vår trygghet. Hus, jobb, försäkringar och prylar […]

Anden – en personlig assistent

Anden – en personlig assistent

I Jesu avskedstal till sina lärjungar lyfter han fram en ny dimension av Anden. Han talar om Anden som personlig: vår hjälpare, guide och lärare. Javisst, den helige Ande är verksam genom hela Bibeln och representerar Guds skaparkraft och förlängda arm i verksamhet och Guds närvaro i sin skapelse. Den helige Ande var den verksamma […]

Låt er uppfyllas av Anden

Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden. (Efesierbrevet 5:18)  Paulus hade från första stund varit mycket angelägen att de kristna i Efesus skulle bli döpta i den helige Ande. (Apostlagärningarna 19:2) och han frågade dem: “Tog ni emot den helige Ande när ni kom […]