Årets sommarkonferens hålls i Vörå

Nyheter — Av on 27/06/2017 19:26

Skärmklipp 2017-06-27 21.56.05Den årligt återkommande sommarkonferensen för den finlandssvenska pingströrelsen och Missioskyrkan börjar på onsdag kväll denna vecka, 29 juni 2017. och pågår till söndag eftermiddag samma vecka. Här får du veta mer om konferensen, som hålls på Norvalla i Vörå.

– Temat för Sommarkonferensen 2017 är Tillsammans. Vi vill bygga vidare på temat för Finlands 100-årsjubileum och vi, pingströrelsen och Missionskyrkan, vill vara tillsammans igen. Konferensen på Åland 2016 gav mycket god eftersmak. Dessutom är det bibliskt att vara tillsammans, säger värdpastorerna Mats Björkman och Magnus Mikander i Kvevlax.

– Det är tillsammans som vi börjar uppskatta mångfalden av de uttryck livet med Jesus tar sig. Det är tillsammans som vi fylls ännu mera av Kristi kärlek, så att vi har något att ge vidare i vardagen. Medan världen blir allt mer splittrad river Guds folk mur efter mur och bygger gemenskap över gränser. Fredagskvällens konsert tillsammans med SLEF får stå som ett exempel på hur Gud kallar sitt folk till enhet.

De två pastorernas önskan är att de som kommer på årets konferens ska få nytt hopp för framtiden, öppnade ögon för hur mycket Gud gör i världen idag och få nya vänner för livet.

Skärmklipp 2017-06-27 21.56.24

Detta år är tre huvudtalare inbjudna, och de kommer alla från Norge. Och för dem som är rädda för att inte förstå norska så kommer lugnande besked: alla talar god svenska.

Egil Svartdahl

Egil Svartdahl föddes 1954 i Drammen, Norge, och är pastor, föredragshållare och programledare i norska TV 2, känd för sitt unika sätt att blanda allvar och humor. Han har fått flera utmärkelser för sin förmåga att kommunicera, bland annat norska Petter Dass-priset 1995 och Medierosen 2005.

I grunden är Egil utbildad konditor. Efter att en kort tid ha testat det yrket bytte han dock bana till att förmedla evangeliet på heltid. Hela sitt liv har Egil levt och verkat i församlingar som bestått av folk i alla åldrar, med allt vad det innebär.

– Spänningar mellan generationer är den största utmaning som jag har mött, säger Egil.

Egil är också författare. I sin senaste bok Ge det vidare: en församling för alla gene- rationer, delar Egil sin stora erfarenhet av församlingsliv, generationsutmaningar och hur viktigt det är att bygga en kyrka som består av alla generationer för att kyrkan ska bestå från generation till generation.

Öystein och Gina Gjerme

Öystein Gjerme är grundare och ledande pastor för Salt Bergenskirken i Norge, som är en modern och växande kyrka. Öystein är en duktig ledare och talare som anlitas mycket på konferenser, i församlingar och i universitetsvärlden. Han är skribent för olika tidningar och en av ledarna för Högskolan i Ledarskap och Teologi samt församlingsplanteringsrörelsen Sendt i Norge. Öystein har en master i teologi från Regent University och bor i Bergen, Norge tillsammans med sin fru Gina och deras tre barn. Han brinner för ledarskap och har en djup insikt i vikten av att kyrkan leds av män och kvinnor med ledarskapets gåva, samt att kyrkan hela tiden utvecklar, tränar och formar nya ledare.

Gina Gjerme har ett brinnande engagemang för kyrkan och Guds rike. Tillsammans med Öystein är hon en av huvudpastorerna för Salt, där hon förutom sin predikotjänst leder bland annat barnkyrkan, lovsångsavdelningen och Salt Diakonalt.

Gina har även 15 års erfarenhet från företagsvärlden där hon arbetar med näringslivsutveckling, ledarskap och organisationsutveckling inom konsultbranschen. Gina har en passion att vara med och utveckla organisationer och människor runt om kring sig. Hon är utbildad inom marknadsekonomi vid Northwestern College och har studerat teologi vid North Central University i Minneapolis. Gina är också en av författarna till boken Bro till tro, en bok som är skriven för att hjälpa människor att tala om och dela sin kristna tro med andra.

Utomhuskonsert

På fredag kväll kl. 22 ordnas Gospel Night som är en utomhuskonsert vid Rökiö Kvarn (vid dåligt väder blir konserten i Vörå kyrka). Medverkande i konserten är Kristoffer Streng, Evangelicum som leds av Niklas Lindvik och Wasa Gospel som leds av Emma Wallin-Flottorp.

Gospel Night arrangeras av SLEF (Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland) och Sommarkonferensen. SLEF har sin årsfest i Vörå kyrka samtidigt som Sommarkonfe- rensen på Norrvalla och vi vill som Guds folk vill mötas tillsammans. På konserten uppbärs en kollekt vars behållning tillfaller våra olika missionsprojekt.

IMG_0621

Tweensprogram för 11-14-åringar

David Grönlund och Fredrik Larsson (bilden) är ansvariga för sommarkonferensens tweensprogram som riktar sig till 11–14-åringar. Tillsammans formar de ett bra team för att leda tweensprogrammet, eftersom de båda jobbar med ungdomar i vardagen. David är religions- och psykologilärare i Närpes gymnasium medan Fredrik jobbar som flyktinghandledare i Oravais, med särskild inriktning på unga asylsökande.

Tidningen Livet fick en liten inblick i vad konferensens tweens har att se fram emot:

Varför ordnas det ett speciellt program för 11–14-åringarna?

– Det är en ålder då man inte mera är helt barn men inte heller helt vuxen. Rikt- ningen är mot att bli vuxen. Vi vill nnas med i den korsningen, säger David.

Finns det ett tema för tweensprogrammet?

– Ett av de teman vi kommer att behandla är identitet och vem vi är i Jesus. Vi vill också ge ungdomarna verktyg för livet, bland annat genom att hjälpa dem se skillnader mellan bättre och sämre intryck i mediebruset som de möter på nätet, säger David.

– Undervisningen kommer inte att ske enbart genom att lyssna utan också genom att göra, tillägger Fredrik.

Hurudana aktiviteter kommer det att  bli?

– En av aktiviteterna kommer att vara att bygga en jättedrake. Draken illustre- rar det speciella med de tidiga tonåren. Tweenstiden är en tid då det är mycket som sliter och rycker i en och det är press från kompisarna och omgivningen. Tanken är att Gud har kontrollen även när det sliter och rycker, förklarar David.

Var hålls tweenprogrammet?

– Tweenprogrammet hålls huvudsakligen på Norrvalla där sommarkonferensen äger rum. Vissa aktiviteter sker i omgiv- ningen runt Norrvalla. Det nns också planer på ett speciellt utomhusäventyr som kommer att bli något utöver det vanliga, lovar David och Fredrik.

Finns det något annat ni vill hälsa till tweensen?

– Vi kommer också att brottas en del. Fredrik är van vid tuffa tag i sitt arbete och tränar kickboxning på fritiden, säger David med glimten i ögat.

Arrangörer för konferensen är Finlands Svenska Pingst, Missionskyrkan i Finland, Elimförsamlingen i Kvevlax, Kvevlax Missionsförsamling, Vörå Frikyrka, Betesdaförsamlingen i Kuni och Solf Friförsamling.

Text: Andreas Forsbäck/Edward Holmberg

0 Kommentarer

Du kan vara den första som kommenterar artikeln.

Skriv kommentar