Varför lämnar folk kyrkan och varför stannar de?

Frontpage slide, Notiser — Av on 29/11/2012 21:02

Enligt en amerikansk undersökning lämnar sjuttio procent i åldern 18 till 30
kyrkan före 23 års ålder och ger många skäl för sitt beslut.

Vägande skäl bland de 70 % som lämnat kyrkan

• Önskade ta en paus från kyrkan: 27 %.
• Upplevde församlingsmedlemmar dömande eller hycklande: 26 %.
• Flyttade och började på högskola: 25 %.
• Förhindrad på grund av arbetet: 23 %.
• Flyttade för långt från hemförsamlingen: 22 %.
• För upptagen: 22 %.
• Känsla av distans till människorna i kyrkan: 20 %.
• Oense med kyrkans hållning i politiska och sociala frågor: 18 %.
• Tillbringat mer tid med vänner utanför kyrkan: 17 %.
• Gick på möten bara för att behaga andra: 17 %.

Vägande skäl för de 30 % som fortfarande är församlingsaktiva

• Det är viktigt för min relation med Gud: 65 %.
• Det hjälper mig i mina vardagliga beslut 58 %.
• Det hjälper mig att bli en bättre person: 50 %.
• Jag följer en familjemedlems exempel: 43 %.
• Kyrkans aktiviteter har alltid varit en stor del av mitt liv: 35 %.
• Det hjälper i svåra tider: 30 %.
• Jag är rädd för att leva utan andlig vägledning: 24 %.

Källa: LifeWay Researchs undersökning av 1 023 protestanter, maj 2007.
Felmarginalen är plus eller minus
3 procentenheter.

0 Kommentarer

Du kan vara den första som kommenterar artikeln.

Skriv kommentar