”Älska muslimerna men akta er för islam”

Frontpage slide, Reportage — Av on 17/10/2014 16:57
”Alla sionister är ett legitimt mål över hela världen”, står det på plakatet då den dansk-palestinska vänskapsföreningen demonstrerade i Köpenhamn. Foto: Ole Andersen, Ordet & Israel

”Alla sionister är ett legitimt mål över hela världen”, står det på plakatet då den dansk-palestinska vänskapsföreningen demonstrerade i Köpenhamn. Foto: Ole Andersen, Ordet & Israel

Islamska statens (IS) brutala framfart tvingar kristna och muslimer i Europa till gemensam kamp mot extremismen. Debatten i Danmark visar att det handlar om en svår balansgång.

Heliga krigare, antisemitiska imamer och förhöjd terrorberedskap. Orden flödar i den stadigt återkommande diskussionen om speciellt muslimska invandrare. Nu är orsaken terrorrörelsen IS som drar ett blodspår genom Syrien och Irak med våldtäkter, tortyr och slutligen halshuggning av alla som inte konverterar till exakt deras rabiata version av islam.

Efterdyningarna märks nu i Europa, och som Skandinaviens port till kontinenten når vågskvalpet också Danmark. Över 100 såkallade ”heliga” krigare har rest från Danmark till Syrien för att kämpa på extremistrebellernas sida. När de återvänder är de både hjärntvättade och tränade att använda vapen. Säkerhetspolisen i Danmark (PET) betraktar dem som en säkerhetsrisk. Samtidigt har en psykolog i Århus framgångsrikt lyckats ”avradikalisera” unga extremister. Hans modell får nu internationell upmärksamhet.

Oislamsk stat

Islamisternas brutala framfart i Mellanöstern tvingar fram reaktioner hos danska muslimer: Hundratals moderata muslimer demonstrerade på Köpenhamns gator den 13 september mot den Islamska staten. Det skedde under devisen ”Att döda en människa är som att döda hela mänskligheten”, vilket är ett citat ur Koranen. På plakaten stod också att ”Vi säger NEJ till den (o)islamska staten”. Demonstrationen backades upp av bland annat Muslimernes Fællesråd som är den största samarbetsorganisationen för muslimska föreningar i Danmark.

Samtidigt mobiliserar den islamistiska ungdomsrörelsen Hizb ut-Tahri, som vill att dansk demokrati upphävs och byts ut mot sharialagar. Rörelsen arbetar också för ett världsomspännande kalifat liknande det som IS representerar. Den förra borgerliga regeringen försökte förbjuda föreningen genom en speciallag, men fick inte tillräckligt stöd med hänvisning till yttrandefriheten.

Judehat är första tecknet

Skillnaden mellan moderata och extrema muslimer märks bland annat i förhållandet till judar. I Århus har en imam uppmanat till att ”döda judar” och i Köpenhamn har judar inte kunnat gå med kippa på gatorna utan att bli antastade. Detta har skett 34 gånger det senaste halvåret.

Detta judehat födde fram en sympatimarsch den 16 augusti, arrangerad av en konservativ politiker i Köpenhamn. Många, också icke-judar, valde att gå med kippa för att sympatisera med judarna.

En proisraelisk demonstration den 25 juli stoppades av polisen då palestinska ungdomar störde deltagarna genom att skrika slagord och kasta sten. Demonstrationen hade arrangerats av en grupp danska kristna tillsammans med Dansk Zionistforbund och Frit Iran. De palestinska ungdomarna kom från en demonstration på Rådhuspladsen arrangerad av den dansk-palestinska vänskapsföreningen. Det var då de började kasta sten, som polisen tvingades ingripa och avbryta den proisraeliska demonstrationen.

Också judehatet får bränsle från den europeiska kontinenten där synagogor utsätts för skadegörelse och mordbrand.

Två attityder i den danska debatten

Islamismens frammarsch tvingar också fram ett ställningstagande hos kristna. Åsikterna delar de kristna i två läger.

På den ena sidan finns en retorik på Facebook och andra medier med budskapet att ”Islam är en odemokratisk och våldsam religion”.  På den andra sidan finns de som menar att ”Muslimer vill leva i fred med sina grannar”.

Vi har ställt två kristna ledare från båda lägren samma fråga. Massoud Fouroozandeh är immigrationspräst och har bara under det senaste året döpt 100 tidligare muslimer till sin dansk-iranska kristna församling Church of Love. Han tvingades själv att fly från det shiamuslimska prästestyrda Iran.

Mogens Mogensen är konsulent i ”Folkekirken og Religionsmøde” och en ivrig debattör i medierna. Han har bland annat skrivit en filosofie doktorsavhandling om kristna och muslimer från sina åtta år som missionär i Nigeria.

Islamofobi eller verklig oro?

Vilket inflytande har extremismen i Danmark?

– Jag är mycket bekymrad för allvaret i situationen, säger Massoud Fouroozandeh och fortsätter:

– Dessvärre är IS inflytande, genom hjäntvätt och den möjlighet de har att rekrytera, mycket större än det vi vill tro.

Mogens Mogensen är inte så pessimistisk:

– Extremismen ligger som en latent möjlighet i varje grupp, religiös som politisk. För tillfället är extremismen ett problem i en mycket avgränsad del av den muslimska miljön, och extremismen är primärt kopplad till konflikter i andra delar av  världen.

Han menar att extremismen dock inte bara frodas i muslimska miljöer:

– Också i mycket nationalistiska islamofoba miljöer i Danmark utvecklas nu en extremism som i dag lyckligtvis bara omfattar mindre grupper. Ett varnande exempel är Anders Breivik från Norge.

Kamp eller samarbete?

Hur ska kristna möta den ökande extremismen?

– Kyrkan har en enorm uppgift i världen när det gäller kampen mot de mörka krafterna, säger Fouroozandeh och fortsätter:

– Gud har betrott oss med det goda budskapet och har befallt oss att inte hålla det för oss själva, utan att gå till alla folkslag och förkunna det enkelt och rent. Dessutom har kyrkan en diakonal ”kärleken till sin nästa-uppgift”. Det är viktigt att det ena inte ersätter det andra!

Men Mogensen nämner inte förkunnelsen i sitt svar:

– Det vigtigste för kristna, och för alla icke-muslimer, är att skilja mellan extremister och icke-extrema muslimer, och att stärka samarbetet med det stora flertalet icke-extrema muslimer. Bara tillsammans med dem har vi hopp om att kunna bekämpa islamistisk extremism, understryker han.

Tala med muslimerna, inte om dem

Det finns många moderata muslimer. Hur säkerställer vi ett naturligt förhållande till dem?

– Det viktigaste är att vi inte buntar ihop dem med extrema muslimer. Det andra är att vi inte bara talar om dem eller till dem, men talar med dem och tar reda på vad vi kan samarbeta kring till gagn för det gemensamma samfundet, säger Mogensen.

Fouroozandeh har bland annat skrivit en bok om likheter och skillnader mellan islam och kristendom, och svaret är kort:

– Älska muslimerna, men var kritisk mot islam.

Grattis till stormoské?

De två lägren i debatten kom också klart fram då Danmarks första stormoské invigdes i Köpenhamn i juni. Stormoskéen är finansierad av Qatar och har kostat 150 miljoner danska kronor (20 miljoner euro).

Också här går debattörernas uppfattningar isär:

– Stormoskéer är helt klart politiska manifestationer och signaler om att islams jihad och expansion nu är på väg till Europa, skriver Fouroozandeh i ett inlägg på Religion.dk med rubriken: ”1-0 till islamisterna!”

– Varje muslim är vår medmänniska och vår nästa, och därför är det orsak att säga grattis till de muslimer som i dag får en vacker miljö för deras religionsutövning, skrev Mogensen på samma ställe på invigningsdagen.

Domprost talade för stormoské

Folkkyrkan i Köpenhamn har officiellt stöttat bygget av stormoskén genom att redan år 2013 låta domprosten Anders Gadegaard delta i en stödkommitté för byggandet av moskén tillsammans med politiker och andra religiösa ledare, bland annat tidigare överrabbinen Bent Melchior. Anledningen är enligt ett uttalande ”en gemensam önskan om att Danmark får en rymlig stormoské, som ska skapa öppenhet kring religionen och bygga en bro mellan olika islamska trossamfund och Danmarks andra religioner”.

Frikyrkorna är inte så begeistrade av tanken.

– Jag förordar trosfrihet, och därför har muslimer självklart också rätt till moskéer. Men det är problematiskt att stormoskén finansieras av Qatar, där man samtidigt förtrycker kristna, säger talesmannen för frikyrkornas nätverks (Frikirkenet) 110 frikyrkor, Tonny Jacobsen.

– Det borde vara en ömsesidighet. Om de får bygga här så bör kristna också få lov att bedriva mission hos dem. Och fastän de tillåter kyrkor för gästarbetare och kyrkosamfund, som varit i landet i många år, så tvivlar jag på att de godkänner att nyomvända exmuslimer samlas i egna kyrkor.

Det finns omkring 45 mindre moskéer i Danmark. Å andra sidan finns det i landet över 220 kyrkor med kristna invandrare.

Text:  Svend Løbner

Källor: Kristeligt Dagblad, Udfordringen, Sameksistens.dk, Politiken og Religion.dk, samt intervju med Massoud Fouroozandeh och Mogens Mogensen.

0 Kommentarer

Du kan vara den första som kommenterar artikeln.

Skriv kommentar