Pressade kristna ger hopp i Mellanöstern

Frontpage slide, Reportage — Av on 03/12/2014 12:06
Svend Løbner tillsammans med en judisk sjukskötare vid sängen där en syrisk pojke ligger. Pojken har förlorat båda benen och en arm i en granatexplosion. Foto: Victor Kalisher

Svend Løbner tillsammans med en judisk sjukskötare vid sängen där en syrisk pojke ligger. Pojken har förlorat båda benen och en arm i en granatexplosion. Foto: Victor Kalisher

En liten skara kristna är konfliktlösare i de arabiska länderna – både nere på marken och i luften.

Kristna i Det heliga landet är pressade mellan muslimer och judar. De inte bara trakasseras i de palestinska områdena – i Gaza finns det numera endast 1500 kristna – men judarna ser också snett på dem. Till exempel kan judiska kristna inte få medborgarskap när de vill immigrera till Israel.

Det finns 146 000 kristna i Israel, varav 10 000 är messianska judar. Resten – 136 000 – är araber. Kristna är en klar minoritet i Det heliga landet, med endast 40 000 kristna i de palestinska områdena.

Brobyggare för fred

Men kristna är också i kläm på et mera positivt sätt.

– Vi är en minoritet, men vi kan vara en välsignelse. Det är som salt i maten. Det ser obetydligt ut men det finns där och du känner smaken! säger Dina Katanacho, som leder det arabiska Bibelsällskapet i Nasaret.

Bibelsällskapet förenar kyrkosamfunden och når ut till både judar och palestinier.

– Det finns mycket spänningar och mycket hat. Vi behöver mycket nåd och välsignelse. Och vi behöver kristna som stannar kvar i landet som ”levande stenar”, så att vi kan vara ljus och salt i samhället, predika, upprätthålla balans och skapa fred. Som arabiska israeler lever vi i två kulturer och talar två språk. Vi kan vare brobyggare för fred.

I Nasaret möter vi Lula Mansour, som är statsåklagare, och filosofiedoktor i konflikthantering:

– Jag älskar bibelversen där det står att nåd och sanning möts och rättfärdighet och frid kysser varandra. Och jag känner att Gud säger till mig: ”Gå i nåd och sanning och bringa rättfärdighet och fred till folket!”

Det är grunden till att Lula Mansour hoppas kunna avsluta sitt arbete som statsåklagare och istället som kristen kunna medla i konflikter mellan judar och araber.

Tre bibelsällskap arbetar tillsammans

Det Arabiska Bibelsällskapet arbetar intimt ihop med Det Israeliska Bibelsällskapet och Det Palestinska Bibelsällskapet, och kallar sig för ”The Bible Land Team”.

– Vi försöker övervinna våra etniska och nationella motsättningar och understryka vår gemensamma utgångspunkt. Vår identitet i Kristus är starkare än våra andra identiteter, säger Victor Kalisher, som är generalsekreterare i Det Israeliska Bibelsällskapet.

– Konflikten mellan israeler och palestinier kan lätt blossa upp. Många är frustrerade. De ser inget hopp för framtiden. Men allt detta är en möjlighet för oss kristna, för folk letar efter ett svar.

Hans kollega från Det Palestinska Bibelsällskapet på den andra sidan av muren är enig:

– Vårt kall är att vara fredsmäklare. Vi vill skapa fred mellan Gud och människor och mellan människor. Sådant är korset, och det vill vi leva ut , säger Nashat Filmon.

Läkare och lokalbefolkning hjälper

Tillsammans med Victor Kalisher besöker vi ett sjukhus i den den israelska staden Zefat endast 20 kilometer från den syriska gränsen. Här blir sårade syriska flyktingar ihoplappade av judar och palestinier, av kristna och muslimer, med starkt stöd från den lokala befolkningen. De kommer med kläder, tvål och även radioapparater, så att flyktingarna kan följa med nyheterna. Sjukhusets kristna socialrådgivare kompletterar med bönematta och Koranen – för de flesta syriska flyktingarna är muslimer och ska naturligtvis kunna utöva sin religion på sjukhuset.

Vad kan ni göra för de syriska flyktingarna, frågade jag Victor Kalisher på väg hem från sjukhuset.

– Vi möter deras grundbehov av mat, kläder, filtar och medicin. Vi visar dem att vi tänker på dem och att Gud inte har glömt dem. För det är kristendom – att ge världen hopp.

Pastorer predikar försoning i nedbrända kyrkor

Och kristna kommer verkligen med hopp – både på marken och genom luften. Den kristna satellitkanalen SAT-7 når 300 miljoner människor i hela Mellanöstern, Nordafrika och Europa. Kanalens digitala tittarsiffror ligger på 5-7 miljoner.

– I varje program framgår det helt klart att det handlar om kärlek, förlåtelse, försoning och också dialog med dem vi inte delar samma tro med, säger Kurt Johansen, SAT-7:s direktör för Europa, Asien och Stillahavet.

– Då 80 kyrkor och kristna institutioner brändes upp under upproret i Egypten under senaste året, sände vi försoningsgudstjänster live från de nedbrända kyrkorna. Pastorernas budskap i de sotiga kyrkorna var: ”Be för dem, de förföljer oss, för de vet inte vad de gör.” Det händer något gott när vi efterlever Jesu ord om att vi ska älska vår nästa.

Text: Svend Løbner

Svend Løbner besökte Det heliga landet i april 2014 och intervjuade Dina Katanacho och Lula Mansour i Nazaret, Nashat Filmon i Betlehem på Västbanken, och Victor Kalisher i Jerusalem och Zefat. Han talade med den danske SAT-7-direktören Kurt Johansen per telefon.

 

Svend Løbner tillsammans med en judisk sjukskötare vid sängen där en syrisk pojke ligger. Pojken har förlorat båda benen och en arm i en granatexplosion. Foto: Victor Kalisher

 

0 Kommentarer

Du kan vara den första som kommenterar artikeln.

Skriv kommentar