Vad händer i pingst?

Nyheter, Reportage — Av on 11/02/2015 15:10

Över 150 personer har besökt Fila Helsingfors för första gången under det gångna året. Foto: Katri Kautonen

Vad hände i pingstförsamlingarna 2014 och vilka utmaningar står de inför under 2015? Här bjuder vi på några axplock.

I Filadelfiakyrkan i Borgå fortsätter Rasmus Forsman att jobba på halvtid som församlingsarbetare medan Runar Nylund fortsätter som föreståndare för församlingen.

– Jag jobbar en hel del med det administrativa planeringsarbetet tillsammans med en planeringsgrupp, berättar Rasmus.

Utöver sitt engagemang i Borgå jobbar Rasmus också som musiker i Betaniaförsamlingen i Sibbo. Under det gångna året fortsatte Filadelfia i Borgå också med cafégudstjänster. Under hösten undervisade Runar Nylund om tidens tecken.

– Det temat har varit uppskattat och vi kommer att fortsätta med det under våren, säger Rasmus.

I april hölls en ekumenisk mötesserie med Ingemar Helmner som talare. Arrangörer för helgen var samtliga svenskspråkiga friförsamlingar, domkyrkoförsamlingen samt den finskspråkiga pingstförsamlingen.

– Mötesserien innebar en förstärkning av gemenskapen mellan församlingarna.

De svenskspråkiga församlingarnas pastorsgemenskap, Borgå kristna gemenskap, har fortsatt som ett uppskattat forum för stadens svenskspråkiga pastorer.

I Fila Helsingfors har ett positivt medieintresse gett ringar på vattnet. Både Hufvudstadsbladet och Helsingin Sanomat gjorde omfattande reportage om församlingen i början av hösten.

– Vi var glada över två välskrivna artiklar i tidningarna. En skara människor kom också och besökte församlingen för första gången efter att artiklarna hade publicerats, berättar församlingens föreståndare Johan Forsbäck.

Också i övrigt har det gångna året präglats av många förstagångsbesök.

– Uppskattningsvis över 150 personer har besökt församlingen för första gången under det gångna året.

En annan trend i församlingen har varit det ökande antalet finskspråkiga som är med i församlingen. Flerspråkigheten ses i församlingen som en väldigt positiv sak.

Barbro Grönroos som varit halvtidsanställd som pastor i församlingen gick i pension i augusti. Hon har huvudsakligen ansvarat för Women’s Brunch Service, bönesamlingarna och själavården. Women’s Brunch Service har fortsatt under ledning av Lotta Forsbäck och Anne Söderlund. Axel Kohonen blev under året anställd som administrativ sekreterare.

I Betesda Church i Raseborg har man under den gångna hösten döpt tre personer. Under hela gångna året tog församlingen in en handfull nya medlemmar. I övrigt har de större förändringarna ägt rum på anställningsfronten.

– Oskar Sjöberg blev avskild som pastor i församlingen. Han jobbar på en 20 % anställning och är också anställd av FSPM och Frikyrklig samverkan, berättar församlingens föreståndare Fredrik Martin.

Inger Nylund och Timoteus Bäcksbacka fortsätter att jobba med barn- och ungdomsarbetet. Inger är inriktad på barn- och familjearbetet, medan Timoteus jobbar med barn och ungdomar. Utöver de här arbetarna har församlingen för närvarande hela tretton långtidsarbetslösa som församlingen sysselsätter inom ramen för kommunalt finansierad sysselsättningsverksamhet.

– Den här verksamheten har vuxit under 2014 och innebär en stor utmaning inför 2015. De här personerna jobbar främst med praktiska uppgifter i anslutning till församlingens second hand shop, berättar Fredrik.

Under ledning av församlingens styrelseordförande Niklas Andersson har församlingen under det gångna året också inlett en strategiprocess. Syftet är att utarbeta en vision och en strategi, som omfattar allt från personalfrågor och utrymmesfrågor till andra delar av församlingslivet.

– Processen har i sig varit mycket dyrbar, säger Fredrik.

Filadelfiaförsamlingen i Närpes fick en ny pastor när Edward Holmberg tillträdde pastorstjänsten på halvtid från och med september. Han efterträdde Alex Sotnikov som avslutade sin pastorstjänst i församlingen redan i slutet av hösten 2013. Robert Kanto fortsätter som föreståndare för församlingen.

– Under hösten har vi inlett ett utvecklingsarbete. Vi vill satsa mera på människorna utanför församlingen. Hösten har varit en förberedelseperiod inför 2015, säger Edward.

Församlingen kommer att ordna en alfakurs som kommer att integreras med församlingens söndagsgudstjänst. Dessutom vill man också satsa på familjerna.

– Vi vill göra gudstjänsterna familjevänliga.

För Edwards del handlade den gångna hösten mycket om att lära känna människor i församlingen och staden. Han är hoppfull inför det år som just har börjat.

– Det finns en optimism i församlingen, vi har framtidstro.

Sionförsamlingen i Vasa har grävt djupt i Bibeln under det gångna året. Man har medvetet velat förstärka förståelsen för Bibeln som grunden för församlingen.

– Vi har undervisat hela hösten utifrån Romarbrevet. Det har inneburit en grundförankring i tron och evangeliet, säger församlingens föreståndare Stefan Sigfrids.

Sionförsamlingen gav också ut sin nya lovsångsskiva ”Vi ser på dig” i samband med påskkonferensen EC. Påskkonferensen som hållits varje påsk under de senaste 24 åren, tar nu ett viloår och ordnas inte påsken 2015.

– Vi har känt att vi vill ge församlingen en påsk i stillhet, inför korset. Vi kommer igen påsken 2016, lovar Stefan.

Gudstjänstlivet utvecklades under gångna året genom att man lade till en engelskspråkig gudstjänst, som hålls en förmiddag i månaden.

– Den engelskspråkiga gudstjänsten har varit välbesökt, ca 50 personer har deltagit.

Marina Sigfrids som tidigare jobbat heltid i församlingen är numera anställd på 60 %. Anders och Julia Olin blev tjänstlediga från och med hösten men kommer tillbaka till församlingsarbetet hösten 2015. Samuel Sigfrids har i sin tur inlett sin civiltjänstgöring i Sionförsamlingen under gångna hösten.

Vörå frikyrkoförsamling har fått en ny anställd under det gångna året. Dan Bertlin som tidigare fungerade som pastor i församlingen, har gått i pension. I stället har församlingen anställt en verksamhetsledare, Johanna Lundman, som ansvarar för en stor del av det administrativa arbetet.

– Dan Bertlin fortsätter att predika ungefär en gång i månaden. Ett par gånger i månaden har vi någon inbjuden talare, berättar Kurt Söderberg som fortsätter som församlingsföreståndare.

Under det gångna året tog församlingen in två nya medlemmar.

Elimförsamlingen i Jakobstad har under det gångna året sett en positiv trend i antalet gudstjänstbesökare. Också under sommarmånaderna höll den positiva utvecklingen i sig.

– Den gudstjänstfirande församlingen har vuxit märkbart. Också insamlingarna har vuxit, berättar Patrik Hellström som är föreståndare för församlingen.

Under året har församlingen jobbat in en ny församlingsstruktur, med olika ansvarsgrupper. Församlingen har nu ett fungerande ungdomsarbete, en aktiv söndagsskola och flera lovsångsteam. Man har också speciellt velat slå vakt om att generationerna tjänar sida vid sida.

– Det har pågått en spänningsfri generationsväxling i församlingen. Vi har medvetet jobbat med att vara en församling för många generationer.

Utöver generationsmångfalden satsar församlingen också på att vara mångkulturell.

– Vi tolkar alla gudstjänster till engelska.

Församlingens lägerområde Svedja har fortsatt att vara en resurs för församlingen. På sommaren genomförde man med talkokrafter en fasadrenovering. Lägergården har varit i flitig användning.

– Lägerområdet har varit uthyrt en hel del under sommaren, men församlingen har också själv hållit en hel del samlingar där, såsom bland annat ungdomsläger, barnläger och gemenskapsläger, säger Patrik.

Text: Andreas Forsbäck

0 Kommentarer

Du kan vara den första som kommenterar artikeln.

Skriv kommentar