80 anmälda till ledardagar i Sibbo

Nyheter — Av on 11/03/2015 11:07
pastorer

Pastorskryssning. Det gemensamma arbetet mellan församlingarna har förstärkts. Hösten 2014 besökte pastorerna tre olika församlingar i Stockholm. Här i samtal med Niklas Piensoho, föreståndare för Filadelfiaförsamlingen i Stockholm.

 

 

Finlandssvenska Pingst (FSP) samlas till ledardagar i Sibbo den 20-21 mars.

Över 80 personer är anmälda. FSP samlas en gång på våren och en gång på hösten. Till vårsamlingen inbjuds alla ansvarsbärare i församlingarna, vilket betyder att allt från föreståndare och pastorer till cellgruppsledare, styrelser och ungdomsledare kommer. Uppslutningen från Österbotten är så stor att en buss är abonnerad med start från Jakobstad via Vasa och Närpes.

Fokus för vårens samling är ”Hur vi kan kommunicera det eviga evangeliet i en föränderlig värld”. Andra delen av dagarna berör sättet att arbeta tillsammans som rörelse, och samtal om nuläget och framtiden i landet och i församlingarna. En arbetsgrupp har kartlagt gemensamma funktioner inom rörelsen och dess olika organ.

Gäster under dagarna är Ari Puonti och Jan-Erik Andelin.

Ari Puonti är psykolog och pastor för Helsinki Vineyard. Puonti har arbetar mycket med frågor om hur nutiden påverkar troende och förkunnare, och hur mottagaren förhåller sig till evangeliet. Var finns de största utmaningarna för kyrkan?

Puonti har själv en bakgrund som homosexuell och har en mycket stor erfarenhet och kunnande i att möta trasiga människor och människor med olika sexuella bakgrunder.

Jan Erik Andelin, från Borgå, är ledarredaktör och reporter på KSF Media-tidningarna. Han kommer att dela sina erfarenheter i hur man går till väga om övergreppsincidenter inträffar men fram för allt hur vi kan arbeta förebyggande för att situationer av denna art skall kunna undvikas.

Lokal värd för dagarna i Sibbo är Betaniaförsamlingen.

I september 2012 valde de finlandssvenska pingstförsamlingarna Stefan Sigfrids som nationell ledare. Han sköter tjänsten på deltid vid sidan av sin pastorstjänst i Sion, Vasa. Den finlandssvenska pingströrelsen har aldrig tidigare haft en uttalad och vald ledare. Under de två första åren ledde Sigfrids arbetet tillsammans med ett nationellt ledarteam som bestod av ledare för olika församlingar. Sedan hösten utgörs ledarteamet av alla föreståndare i de finlandssvenska pingstförsamlingarna.

Text o& foto: Edward Holmberg

0 Kommentarer

Du kan vara den första som kommenterar artikeln.

Skriv kommentar