Pingströrelsens teologiska DNA-molekyl – Andens gåvor

Ledaren — Av on 23/04/2015 07:02

hand copy

Pingströrelsen har i sin grundläggande teologiska DNA molekyl, om det finns en sådan, alltid kopplats ihop med den helige Ande och Andens gåvor. Pingstdagen i Jerusalem, som Apostlagärningarnas andra kapitel beskriver, blev församlingens födelsedag när löftet gick i uppfyllelse av det som Gud hade talat genom sina profeter. ”Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera…” Joel 2:27-

Andens manifestationer såsom tungotal, profetia och uppfyllelse av Guds kraft var yttre kännetecken på Guds närvaro. Vidare i apostlagärningarna läser vi om kyrkans utveckling och attraktion. Helanden och befrielser följde förkunnelsen om frälsning i Kristus. Omvändelsen från gamla vanor betonades i apostlarnas undervisning. Det man predikade fick man se resultat av. Det blev rörelse och städer och byar berördes av Guds kraft.

Tjänstegåvor i funktion

I församlingen i Antiokia beslöt de äldste att sända ut missionärerna Paulus och Barnabas. I församlingsledningen fanns profeter och lärare. Evangelisten Filippus leddes av Gud till väckelsen i Samarien. Aposteln Paulus reste och befäste de nystartade församlingarna i hela mindre Asien. I varje stad tillsattes lokala pastorer och föreståndare som skulle vaka över de nyomvända lärjungarna. Tjänstegåvorna fungerade i den första apostoliska tiden. De arbetade tillsammans för Guds rikes utbredande. Ibland uppstod tvister men då samtalade man öppet med varandra.

Tjänstegåvorna som omtalas i Efesierbrevets fjärde kapitel är fortfarande Guds verktyg att föra sin församling vidare. De fem tjänsterna tillsammans utgör en fullhet och en dynamik som varje lokal församling behöver befruktas med. Den ena utan den andra skapar lätt slagsida. Därför ville Gud att hans mångfaldiga visdom i och genom församlingen skulle bli känd genom att vi bekräftar och tar emot Guds tjänstegåvor som är givna till församlingens uppbyggelse.

Andens gåvor som hjälper
Samma betydelse har Andens gåvor. De tillsammans ger en rikedom och en bredd som skapar en sund och stark andlig dynamik i varje församling. Paulus uppmanar sin andlige son Timotheos i andra Timotheosbrevet ett ”Därför påminner jag dig om att du skall blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag lade mina händer på dig.” Finns det behov av att blåsa nytt liv, fanns det troligen risk att Andens gåva kunde försummas och tonas ner. Det förstår vi av texten. Vi ska ivrigt sträva efter kärleken och söka de andliga gåvorna uppmanar Skriften. Inte för att bli uppblåsta i oss själva utan för församlingens uppbyggelse.

Andens gåvor behövs för att den lokala församlingen ska utvecklas. Vi behöver gåvor som uppmuntrar och tröstar oss, gåvor som visar vägen och bekräftar oss. Vi behöver Andens gåvor för att ta emot helande för inre sår och för fysiska åkommor. Gåvorna håller oss på spåret så att inte andra andar influerar och förpestar atmosfären i våra gemenskaper.

Vi behöver släppa loss gåvorna, bejaka och bekräfta de gåvor som Gud har gett till församlingen. Bibelns budskap till oss i första Thessalonikerbrevet fem är ”Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda” Andens närvaro är viktig för ordets förkunnelse. Anden gör Ordet levande, Andens närvaro i kyrkan gör att Jesus blir upphöjd. Andens närvaro uppenbarar synd och hjälper oss att formas till Guds avbild.

Mer av Guds Ande
Det har alltid funnits strömningar inom kyrkan som försvarat ett sparsamt bruk av gåvor. Det finns teologer som också hävdar att gåvorna dog ut i och med apostlarna. Hela kyrkosamfund har tagit avstånd från karismatisk kristendom. Reformatorn Luther hade en dragning åt det hållet. Likaså de bibeltrogna sydstatsbaptisterna menar att det karismatiska inte gäller efter den första kristna tiden. Det finns även moderna strömningar och nya företrädare för cessationismen*, som gärna betonar Bibeln framom Anden. Det är olyckligt. Anden och Ordet går alltid hand i hand. Guds ord utan Ande är bara bokstav utan liv. Däremot karismatiskt liv utan Bibeln som rättesnöre blir svärmeri och slutar troligen i flummig nyandlighet.

Utan tjänstegåvornas inflytande etableras inte den sunda läran. Tjänstegåvornas funktion är att bevara den andliga enheten, vaka över den sunda läran och därigenom bygga upp Kristi kropp genom att betjäna och utrusta Guds församling. Guds gåvor behövs mer än någonsin, släpp loss gåvorna. Våga öppna dig för Anden och låt dig brukas till församlingens uppbyggelse.

Patrik Hellström

Chefredaktör

* Kristen lära som betonar att Andens gåvor var till för den första apostoliska tiden och att dessa gåvor senare dog ut med den sista aposteln.

 

 

0 Kommentarer

Du kan vara den första som kommenterar artikeln.

Skriv kommentar