Tangen: Senmoderna individualister söker gemenskap

Frontpage slide, Globalt — Av on 04/05/2015 09:25

Tangen10

När Karl Inge Tangen forskade i varför människor kommer till kristna församlingar som växer upptäckte han att de gör det för att de söker gemenskap.  

 

Europa fortsätter att sekulariseras och hur utvecklingen blir framöver avgörs i storstäderna, menar Karl Inge Tangen, rektor för Høgskolen for Ledelse og teologi (HLT) och pastor i Filadelfia i Oslo.

I en artikel på www.strekmag.no redogör Tangen för sin forskning kring vilka typer av människor det är som söker sig till församlingar i de stora städerna. Tangen har frågat människor varför de engagerar sig i en församling. Svaret är att den främsta orsaken till att vår tids senmoderna individualister är med beror på att de söker gemenskap. Och trots sekulariseringen finns det storstadsförsamlingar som växer.

I sin undersökning har Tangen delat in människotyperna som kommer till kyrkorna i följande fem huvudkategorier:

Närhetssökaren kommer till kyrkan i första hand för att finna en gemenskap, vänner och identitet. För dem är relationer alltid viktigare är tillväxt och resultat. I denna grupp är de flesta kvinnor. Närhetssökaren visar gärna omsorg genom att be för andra och gör sina beslut i nära dialog med vänner.

I den andra gruppen finns karismatikerna. För dem är kyrkan en plats för andligt sökande. De är upptagna av att lyssna till Gud på alla sätt. Kyrkan är för dem platsen där man söker andliga upplevelser och Guds närvaro. I denna grupp finns både män och kvinnor, medan den typiska bönekvinnan ofta är karismatiker.

Den tredje gruppen i undersökningen är entrepenörerna som vill bygga och skapa. De är praktiska och handlingsorienterade och engagerar sig i estetik och professionalitet. De identifierar sig med kyrkans strategi och mål utifrån en önskan att få vara med och påverka. I denna grupp är de flesta män, men även kvinnor med erfarenhet från näringslivet finns med.

Traditionalisterna utgör den fjärde gruppen – sanningssökarna som är upptagna av läran och teologin, där ”den rätta läran” är den viktigaste orsaken till att identifiera sig med en kyrka. Denna grupp är enligt Tangen en utrotningshotad art eftersom också de stora ideologierna har rasat ihop. Speciellt få traditionalister finner man i ungdomsgenerationerna. Bland de 21 personer som Tangen gjorde djupintervjuer med fanns det ingen som identifierade sig som traditionalist.

Den femte gruppen av människor som söker sig till en kristen församling utgörs av tänkarna. Dessa människor är ”livsartister” som vill leva ett holistiskt liv i balans mellan kyrkan och annat som är meningsfullt i livet. Detta leder ofta till att tänkarna tar på sig alltför många uppgifter. De är ofta självkritiska och ifrågasätter det de hör. Tänkaren kan vara kritiskt lojal men ändå en församlingsbyggare. De flesta aktiva kristna verkar höra till denna typens människor.

På frågan om det är viktigt att dela in sökarna i olika grupper svarar Tangen att ”Jag tror det är viktigt att pastorer och förkunnare vänjer sig vid tanken att det inte finns bara en typs mottagare av budskapet, utan åtminstone fem, troligen fler.”

Utmaningen ligger i att få individualister i en senmodern tidsålder att bli delaktiga av tron och församlingen.

– Det viktiga är att kyrkan klarar av att ge människor möjlighet att betyda något för varandra på ett sätt som kännetecknas av ömsesidig omsorg, men som också ger utrymme för en sund individualitet.

Klarar vi av att integrera allt detta tror jag att vi har en chans att få se Gud förvandla den senmoderna individualisten. För sist och slutligen är helgelsen ett verk av Gud. Vi kan bara vara med och förbereda för att så ska ske, säger Karl Inge Tangen i artikeln.

Text & foto: Edward Holmberg

Artikeln i sin helhet kan läsas på http://www.strekmag.no/uploads/strekartikler/012014/index.php?page=individualister

0 Kommentarer

Du kan vara den första som kommenterar artikeln.

Skriv kommentar