ANNONSÄRENDEN

För bokningar, frågor och beviljande av rabatter kontakta tidningens annons ansvarige.

Patrik Hellström
tfn. 050-5247242
e-post: patrik.hellstrom(a)livet.fi