Om Livet

En tidskrift för livet och tron. Tidningen är en månadstidning med livsnära berättelser och livsviktiga byggstenar. Tidningen ägs av de svenska pingstförsamlingarna i Finland.

Allt material på dessa sidor © Livet

 

Allmänt

Utgivare: Finlands svenska Pingstmission

Chefredaktör: Patrik Hellström

Antal nr/år: 11

Upplaga: 1200