Länge leve söndagsskolan

Ledaren — Av on 19/06/2012 10:22

Jag vill rikta ett stort och ödmjukt tack till alla män och kvinnor, gamla och unga, som under åren arbetat för barnen och de unga. Ni är guld värda.

Det fanns en tid när bönehusen varje söndag fylldes med barn i olika åldrar till söndagsskola. Flanellografbilder visades, sånger sjöngs, barnen satt som ljus, fastklistrade i bänken, när bibelberättelserna berättades av duktiga ledare som hade gjort en gedigen förberedelse.

Jag vet inte hur det är idag. Jag hoppas att du som är förälder skjutsar dina barn till söndagsskolan och själv besöker kyrkan. Engagerar dig lite extra för att dina egna barn ska få uppleva detsamma som du själv upplevde som barn. Många är de föräldrar som valt att stiga upp på söndagsmorgonen och prioritera kyrkan istället för att placera barnen framför TV:n och själva ha det lugnt och skönt hemma. Idag, många år senare, är jag tacksam för mina egna föräldrars val och prioriteringar. Jag vet hur lätt det är att välja den enklaste vägen.

Det kommer inte gratis

Allt som har bestående värde har sitt pris. Även att engagera sig i barnverksamhet. Ändå är det så få som orkar och upplever just den kallelsen idag. Förr verkade det som om Gud kallade människor att ge barnen en god start i livet genom att bidra till deras andliga utveckling. Idag vill de flesta stå på scen och sjunga, få vill bli närvårdare och ta hand om barnen, de gamla och sjuka. Att vara söndagsskollärare ger inte någon kick för egot, det är ett långsiktigt arbete som sällan får erkänsla och utrymme i finrummet. Ändå så oerhört viktigt och värdefullt.

Jag vill uppmuntra dig som är söndagsskollärare och som gör en stor insats för morgondagens medborgare. Fortsätt att göra ditt viktiga jobb, trots att din insats ofta sker i det fördolda. Gud ser den. Din insats har en stor betydelse för de unga som har hela livet framför sig. Barnen behöver goda värderingar och goda förebilder. Bristen på just dessa kan få oanade konsekvenser ifall rotlöshet och felaktiga ideologier tar överhanden och dominerar en ung människas vägval. Som förälder vill jag uttrycka ett stort tack!

De vuxna avgör

Att fostra nästa generation kräver stort engagemang av alla och envar. Av lärare, barnledare, söndagsskollärare och dagispersonal men framförallt av föräldrarna. Vi behöver skapa trygga värdemiljöer för barnen. Inte minst behöver vi slå vakt om den andliga fostran som ges i olika sammanhang. Söndagsskolan har sin viktiga plats, hoppas den överlever nästa generation i sin konkurrens med barnprogram på teve, idrottsengagemang och hobbyn som lätt vill skjuta den åt sidan. Valet är inte barnens utan det är alla ni föräldrar som bestämmer hur det ska vara i framtiden. Välj långsiktigt och välj med omsorg för ditt barns bästa.

Patrik Hellström

0 Kommentarer

Du kan vara den första som kommenterar artikeln.

Skriv kommentar