Ulf Ekman ställer sig under påven

Frontpage slide, Ledaren — Av on 17/03/2014 10:02

Patrik Hellström, chefredaktör

Text: Patrik Hellström, chefredaktör

 

Söndagen den 9 mars 2014 går till historien som en mycket omtumlande dag för hela kristenheten i Skandinavien. Ulf och Birgitta Ekman meddelade sin hemförsamling i Uppsala att de nu lämnar sitt trettioåriga livsverk för att konvertera till katolicismen och lämna bakom sig den protestantiska grenen av Kristi kropp.

Beslutet är stort och kan inte jämföras med att bli baptist om man varit pingstvän eller att lämna den lutherska kyrkan och bli missionsförbundare. Ekmans val kan jämföras med att byta religion och gå från norr till söder. Varför kallas det annars att konvertera? Vi konverterar inte mellan kristna kyrkor som delar samma trosinriktning, vi byter eventuellt församling. Den katolska kyrkan står teologiskt sett långt ifrån oss protestanter trots att det finns många pånyttfödda, andefyllda katoliker i världen.

Mycket chockerande
Att Ekman de senare åren haft en stor dragning till de historiska kyrkorna har inte undgått den som har följt honom, och att han närmat sig andra delar av Kristi kropp har alla som velat kunnat följa i en öppen process. Men att han nu valde att ta steget fullt ut och konvertera var det få som väntade sig. Det är nog Frikyrkosveriges största skräll under det här århundradet så här långt.

Ekman har i trettio år stått på barrikaderna för en genuin väckelseförkunnelse och han har plöjt nya fåror i igenväxta andliga åkrar. Det har gett honom hans trovärdighet och ställning. Men nu väljer han själv att lämna hela sitt livsverk bakom sig och deklarerar att han nu förenar sig med den katolska kyrkan. Hur ska vi tolka det om inte som att allt han gjort och sagt hittills ändå till stor del varit förgäves? I chocken efteråt är det svårt att tolka hans handling på annat sätt.

Att en internationell kyrkoledare av Ulf Ekmans kaliber gör en 180 graders ändring i sin teologiska hållning skapar stor förvirring i kristenheten och sätter framför allt alla livetsordare i en mycket utsatt situation. Vad ska alla Livets Ords 30 000 utdimitterade bibelskolelever tro? Vad ska alla hans pastorskolleger tänka när han lämnar dem för att ställa sig under påvens ledarskap? Alla människor som försvarat och stöttat honom under de tuffa åren av förföljelse och motstånd, hur ska de nu förhålla sig till Ekman?

Reformationen pågår

Katolska kyrkan som kyrkorörelse är ingen homogen grupp människor. Säkert är de flesta ickekatoliker alltför oinvigda och okunniga om vad katolicismen verkligen är. Men visst fanns det en orsak till att reformationen behövdes. Det vet de flesta av oss. Katolska kyrkan sålde avlatsbrev för att finansiera Peterskyrkan i Rom, korruption och maktanspråk hade fjärmat kyrkan från det folk den var kallad att betjäna. Prästerskapet satt på höga piedestaler och förföljde och brände kättarna som inte ställde sig under påvedömet. Visst behövdes Luther och en ny andlig reformation också inom kyrkan? En återvändo till kyrkans grundtanke och syfte. Så har det fortgått och fortfarande behövs det nya vågor i stelnande institutionskyrkor. Den levande tron har ständigt skapat nya fåror. En sådan rännil har Livets Ord varit och jag hoppas att Livets Ord-familjen finner en väg framåt trots att dess grundare nu lämnar sin egen rörelse.

Kyrkans enhet är svår

Ekmans ekumeniska vilja har välkomnats av många de senaste åren. Men i och med sitt historiska beslut väljer Ekman att ta många steg bakåt i den strävan. Katolska kyrkans teologiska praxis tillåter inte Ekman som katolik att delta i nattvarden i den kyrka han själv grundat. Ställer man sig under påven begränsas kontakten till övriga kristna kyrkor och som rättrogen katolik borde han vara trogen den enda sanna och riktiga kyrkan på jorden. Många dörrar i Kristi kropp stängs nu för Ekman. Det är han mycket väl medveten om, processen och beslutet har mognat fram under det senaste decenniet säger han i sina intervjuer. Den nya enheten kommer att finnas mellan Ekman och världens alla katoliker, men det blir knappast någon enhet i nattvardsgemenskapen utanför den rätta kyrkans hägn.

Motivet svårt att förstå

Att församlingen Livets Ord välsignar Ulf och Brigitta Ekman är naturligt efter en 30-årig vänskap. Att de välsignar deras beslut är inte helt okomplicerat. Paret Ekmans beslut innebär att de överger sin trosövertygelse och sitt livsverk för att nu välja en annan trosinriktning framom sina vänners. Det andliga äktenskapet sprack och Ulf och Birgitta Ekman lämnar nu sin ungdoms kärlek för en annan.

Vart än Ulf Ekmans väg leder i framtiden så har han under decennier inspirerat många människor. Han har alltid varit en stor missionsman med intellektuell skärpa och profetisk insikt, en god förebild i karaktär och mod.

————————————————————————————

SAGT AV KRISTNA LEDARE om Ekmans beslut:

”Att välsigna någon är inte en handling som förutsätter att jag nödvändigtvis begriper fullt ut eller ens håller med den jag välsignar.”

Joakim Lundqvist, pastor och föreståndare för Livets Ord

 

”Tycker att det är skönt att det blir tydligt med paret Ekmans beslut, eftersom det har pratats om detta ett tag. För mig är en motsvarande konvertering så långt borta att jag inte kan se den. Den är utom synhåll.”

Pelle Hörnmark, föreståndare i Pingst

 

“Föräldrar överger inte sina barn och byter inte bara familj helt plötsligt. Det känns väldigt själviskt och märkligt.”

Johannes Amritzer, föreståndare för SOS Church Stockholm

 

“Hade någon antytt detta för tio år sedan hade jag svarat att det är lika troligt att påven blir pingstvän som att Ekman blir katolik. Om Ekman var min andliga vägledare hade jag inte bara blivit besviken utan förvirrad.”

Egil Svartdahl, pastor och förkunnare i norska pingströrelsen

 

“Jag vet att många som älskar enhet tror tillsammans med mig att det finns en enhet bland Guds folk som inte leder oss till Rom.”

Linda Bergling, pastor i församlingen Arken, Stockholm

 

“Det är en personlig tragedi för Ulf och Brigitta Ekman och ett slag i ansiktet på alla oss som är evangeliskt kristna.”

Åge Åeskjær, grundare av Oslo Kristne Senter

 

“För Ekman finns svaret i den katolska tron. Min egen utveckling har gått i motsatt riktning.”

Stefan Gustavsson, generalsekreterare i Svenska Evangeliska Alliansen

 

“Jag har stor respekt för hans hjärta och hans vilja att tjäna Herren. Men beskedet är omtumlande. Jag som andra funderar förstås på vad det betyder för Livets Ords församling.”

Stefan Holmström, missionsföreståndare EFS

 

“När nyheten om Ulf och Birgitta Ekmans konvertering nådde mig stod jag i talarstolen redo att predika. Jag tog min kavaj och rev den mitt itu, som en profetisk handling i djup sorg.”

Hans Marklund, pastor i Korskyrkan Alingsås

1 Kommentar

  1. Claes Karlsson says:

    På åttiotalet gick jag på bibelnskolan Livets Ord. Det var under den tiden då en del av undervisningen var i vissa delar lite märklig, sett i backspegeln. Trots allt gav det mig en stabil grund att stå på, en som utvecklats genom åren. Kanske undervisningen om ekonomisk välsignelse inte borde handla om rikedom, visst men…. Om du och jag bygger vår tro på något annat än Bibeln så kommer vi till slut gå snett. Ulf Ekman har, enligt många av oss, gått en väg som vi inte kan stödja, han har under tiden i Israel tt kontakt med Katoliker som sådde ett frö som blev ett träd, trist men trots allt hans val. Kom igen nu Guds folk, fokusera på vad som är viktigt, gå vidare, lita på di. Egna övertygelse , inte Ulfs. När det gäller församlingen Livets Ord så är det vår skyldighet att stötta Joakim Lundkvist, ta emot honom i era samtal , öppna dialog och se vad det leder. Joakim är en mjuk och bra kille som behöver er.

    Claes Karlsson

Skriv kommentar