Bantat bistånd slår hårt mot pingstmissionen

Nyheter — Av on 03/06/2015 18:54

Barn3

Finlands nya regeringen skär ner biståndet till utvecklingsländerna med 40 procent från och med 2016. Finlands svenska pingstmission och dess biståndsprojekt runtom i världen kommer troligen att drabbas hårt.

Utrikesministeriets planerade bistånd för 2016 var 815 miljoner euro. Nu ska 300 av dessa miljoner sparas. Hur nedskärningarna drabbar de olika aktörerna kan Utrikesministeriets tjänstemän ännu inte svara på, berättar Gabriel Grönroos, verksamhetsledare på Finlands svenska pingstmission (FSPM). Men helt klart är att det är bistra tider som väntar.

Frikyrkornas takorganisation Frikyrklig Samverkan (FS) förmedlar årligen drygt 1,8 miljoner euro av Utrikesministeriets bistånd. Av detta kanaliseras drygt 900 000 euro via FSPM:s projekt i olika delar av världen. 

Grönroos konstaterar att nedskärningen kommer mycket olyckligt, mitt i en treårig projektperiod då många projekt pågår för fullt, vilket också gör att många av de som allra mest behöver hjälpen kommer att drabbas.

Hur tänker ni på FSPM efter det här beskedet?

– Det är svårt att sia om hur nedskärningen slår. UM lovar ge besked i september om hur stor del av nedskärningarna som drabbar medborgarorganisationerna. Vi har ett treårigt avtal som började 2015. Lyckligast vore om de redan påbörjade projekten får fortsätta. Men värsta scenariot är att bidragen skärs rakt av med 40 procent.

FSPM hade styrelsemöte igår. Hur gick tankegångarna?

– Det är svårt att föreställa sig den här situationen. Vi hade planerat en framtidsworkshop i september då vi hade tänkt fokusera på vad som händer efter 2017. En del stora projekt var planerade att ta slut 2017 och stora förändringar var ju att vänta därför.

Den nya situationen gör dock att det blir helt andra frågor som måste lösas under hösten.

Hur ska man fördela det som är kvar? Hur skulle du tänka?

– Det blir en viktig del av vår framtidsworkshop. Vi behöver föra diskussioner med våra mottagarparter och meddela dem hur nedskärningarna påverkar projekten. Vissa delprojekt måste skjutas på framtiden. Vi måste se till att det drabbar verksamheterna mindre och investeringarna mer.

Projekt i fattiga länder där mottagarna är utan egna resurser, anser Grönroos att är de som tål minst av nedskärningar medan t.ex. skolprojekt och projekt med en viss egen finansiering tål mer.

Hur drabbar det här personalen i Finland inom FS och FSPM?

– Om medlen vi förmedlar krymper så minskar också våra administrationsmedel procentuellt i samma grad. Vi har ungefär två heltidsanställda på FS och 2,5 anställda på FSPM. Om nedskärningarna blir 40 procent så skulle det i värsta fall kunna betyda en hel tjänst mindre på FSPM. Vi har haft en bra ekonomi, men nu ser det ut som att vi ställs inför nödvändigheten att göra radikala beslut som antagligen också innebär att vi måste skära i personalkostnaderna och samtidigt ändå få jobbet gjort.

Missionärerna som jobbar i projekten drabbas inte direkt, konstaterar Grönroos.

Text och foto: Edward Holmberg

0 Kommentarer

Du kan vara den första som kommenterar artikeln.

Skriv kommentar