Har tilltron till staten gått för långt?

Ledaren — Av on 01/02/2017 07:36

Protest

I årets första utgåva av Livet vill vi lyfta fram ett viktigt tema: livets helighet. Ska Finland sälla sig till skaran av stater som legaliserat eutanasi? När vi under hösten planerade tidningen så fanns inte medborgarinitiativet på agendan, men vi anade att det här blir nästa steg i en liberal samhällsavveckling. Så blev det.

Det är inte bara frågan om dödshjälp som är allvarlig för utvecklingen just nu. En annan stor fråga handlar om Finlands hållning gentemot flyktingar. Dagligen läser vi om avskräckande exempel på hur det inte borde gå till i ett välfärdssamhälle och i en rättsstat.

Flyktinghanteringskrisen

Jag tänker ofta på flyktinghandledarna som för drygt ett år sedan välkomnade tiotusentals flyktingar till Finland, bäddade deras sängar, tog emot dem med öppna armar och försökte ge dem ett så varmt välkomnande till Finland som möjligt. Samma personal tvingas nu hämta nyckeln av dessa utelämnade flyktingar och slänga ut dem på gatan när högsta förvaltningsdomstolen gett dem ett sista avslag på asylansökan. Vilket otacksamt uppdrag som påtvingas dessa vardagshjältar och vilka fruktansvärda signaler det här sänder till människor som redan är sargade och otrygga. Många människors hopp om en framtid i Finland blir nu till en tragedi utan like.

Vår församlings gudstjänst besöktes senaste söndag av en kvinna och en av hennes söner. De har under senaste året deltagit i församlingens verksamhet som vi ordnat för nyanlända. Mamman med sina två söner, 18 och 13, flydde till Finland efter att pappan och äldsta sonen blivit mördade i Irak. Mamman är just nu under behandling för cancer och har nu också fått beskedet att hon och hennes barn inom 21 dagar ska återvända till Irak. Vi kramade om dem, grät tillsammans och bad att Gud skulle göra ett under. Känslan av hjälplöshet och förtvivlan blandades samman i bönerna och tårarna som riktades till Gud.

När makten sviker folket
Finland är ett hederligt land. I hundra år har vi fostrats att lyda de makthavande och bidra till vårt gemensamma bästa. Vi är bäst i klassen när det gäller ärlighet och bland världens minst korrumperade länder. Den här godheten har hos oss finländare formats till en grundtillit gentemot statsmakten och myndigheterna. Vi har fostrats att tro att allt de gör är för folkets bästa och i enlighet med grundlagen.

Men vad händer när vår grundläggande tillit till statsmakten sviktar, när politikerna själva nonchalerar lagar och förordningar? Vad gör vi när främlingsfientlighet vävs in i de ekonomiskt strama budgeterna och människovärdet får ge vika för marknadsvärdet? Vad gör vi när regeringen som ska befrämja rätt och rättfärdighet i stället handlar orättfärdigt?

Naivitet och blindhet

Under den judeförföljelse som ägde rum under naziregimen i Tyskland på 1940-talet, stod alldeles vanliga samhällsmedborgare och tittade på när judar och andra minoriteter sakta fördes mot en smärtsam och säker död. Har vi drabbats av en likadan likgiltighet, en likgiltighet som leder till att vi inte gör någonting nu när människor sänds tillbaka till sina hemländer trots påtaglig livsfara, vissa rent av till en sannolik död, samtidigt som vi finländare lever i trygghet och i välfärd? Precis som i Nazityskland har vi skapat en människosyn där vissa liv är mera värda än andra och där människans medborgarskap och etniska bakgrund avgör om hon har en framtid och ett hopp.

Vi har fostrats att vara snälla och tysta i klassen. Vi litar på att myndigheterna tar sig an de svaga och att minoriteterna är skyddade enligt lag. Har vi blivit alltför naiva och alltför snälla och ser på när människor far illa i stället för att agera?

Reformatorisk anda

Var finns idag den reformatoriska anda som fick Martin Luther att spika upp sina 95 teser på kyrkdörren i Wittenberg? Var finns dagens Luther som reagerar och gör något åt situationen gällande livets helighet och människans rätt till trygghet? Vi firar reformationens 500-åriga historia i år och kan bli oroväckande förnöjda över det som redan gjorts. Samtidigt handlar reformationen om en ständigt pågående process att bekämpa det som är orätt och stå upp för Guds rättfärdighet i den tid vi lever i.

Patrik Hellström

0 Kommentarer

Du kan vara den första som kommenterar artikeln.

Skriv kommentar